bg img

Op de bres voor oncologieverpleegkundigen

Op de bres voor oncologieverpleegkundigen

Mijn naam is Marc Bierings en ik ben kinderarts en oncoloog.

Mijn naam is Willem-Hans Steup en ik ben oncologisch chirurg.

Wij vragen uw aandacht voor een schrijnend probleem dat onze patiënten rechtstreeks raakt: het oplopend tekort aan oncologieverpleegkundigen. Als medisch specialisten hebben we het initiatief genomen ons te verenigen in ONCO.NU

Wij willen onze oncologieverpleegkundigen een welverdiend hart onder de riem steken voor het belangrijke en zware werk dat zij verzetten. Zonder hen is er geen oncologische/hematologische zorg. Dat mag best eens hardop worden gezegd.

Wat ons brengt bij u.

Concreet vragen we om uw publieke ondersteuning. In uw eigen kring. Op uw werk. Bij uw maatschappelijke activiteiten. Bent u zelf verpleegkundige met oncologische of hematologische interesse? Neem dan contact op met het ziekenhuis in uw omgeving.

U kunt eventueel een reactie achter laten op onderstaand formulier.

DEZE PUBLICATIE IS TOT STAND GEKOMEN DOOR FINANCIËLE STEUN VAN GSK, ZONDER INVLOED OP DE INHOUD.

De stichting Onco.Nu richt zich op het waarderen van professionals in de oncologische zorg, met de nadruk op verpleegkundigen. Hun rol in de teams die deze oncologische zorg leveren verdient maximale aandacht. Zonder hun inzet dreigt de kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland beperkt te worden. Die aandacht kent meerdere facetten: waardering voor de aanwezige kennis en kunde en het werven van jonge enthousiaste mensen voor dit zingevende werk. De huidige teamleden uit andere disciplines (m.n. artsen) worden opgeroepen hun verpleegkundige collega’s waar mogelijk te steunen en op te nemen in de teams zodat hun onmisbaarheid gevoeld en gewaardeerd wordt. Dit moet leiden tot beperking van verloop in de teams. Ervaring is immers een kwaliteit die niet eenvoudig te vervangen is.

De stichting heeft 2 bestuursleden, beiden ervaren medisch specialisten. Momenteel zijn dit drMarc Bierings, kinderarts/oncoloog en dr Willem-Hans Steup, oncologisch chirurg. Zij doen dit werk voor de stichting Onco.Nu onbezoldigd. In 2022 heeft de stichting fondsen verkregen vanuit de farmaceutische industrie die integraal gebruikt zijn voor een mediacampagne om aandacht te vragen voor het hierboven beschreven doel. Momenteel is de stichting in afwachting van nieuwe mogelijkheden om haar doel te bevorderen.